Foto4

Het Comenius Lyceum scoort goed

Afgelopen maandag (4 maart) heeft de inspectie een steekproefkwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de afdelingen havo en vwo van het Comenius Lyceum. Het resultaat is een voldoende op alle standaarden, en zelfs een goed voor de standaard kwaliteitscultuur (SKA2). Tijdens de terugkoppeling gaf de inspectie o.a. aan dat:

  • De school zich heeft doorontwikkeld sinds het vorige inspectiebezoek
  • Er sprake is van een duidelijk focus van de schoolleiding
  • De school veel ondersteuningsmogelijkheden biedt en kundige zorgcoördinators heeft
  • Er in de lessen een positief leerklimaat heerst met betrokken leerlingen
  • De school goed rekening houdt met de specifieke leerlingpopulatie
  • Het team erg betrokken is en er, ook binnen het MT, veel met en van elkaar wordt geleerd

Een geweldig mooi resultaat voor weer een ZAAM school!