taalnaarkeuze

Op het Damstede Lyceum examen doen in je thuistaal? Hybride taalonderwijs maakt dit mogelijk

In het innovatieproject versterken bovenbouwleerlingen in twee jaar hun thuistaal om daar vervolgens examen in te doen. Het project loopt ook op het Hyperion Lyceum en het Hervormd Lyceum West. Het kan gaan om de talen Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. Of een andere taal die de school nog niet, of niet meer, aanbiedt.

Aanbod van talen Inmiddels hebben meer dan 100 leerlingen van o.a. het Damstede Lyceum hun talenkennis gedeeld via de Quickscan Meertaligheid. Na analyse van deze input legt Taal naar Keuze een aanbod voor aan de scholen. Directeur van Taal naar Keuze Karijn Helsloot: “Lessen Arabisch, Chinees, Russisch en Turks zullen er vast en zeker komen. Duits en Italiaans, wellicht ook. En dan zijn er nog zeker tien andere talen die niet als schoolvak in het Inrichtingsbesluit WVO staan vermeld en die wel in de hoofden zitten van deze leerlingen. Wat gaan we daar mee doen?