Pakhuis de Zwijger

ZAAM ondertekent convenant stimuleren digitaal bewustzijn jongeren

In Amsterdam moet iedereen mee kunnen doen in de (digitale) samenleving, op een veilige, gezonde en verantwoorde manier. Dit wordt volledig door ZAAM ondersteunt. Daarom hebben we samen met Jongeren Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Digital Rights House het convenant ‘Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving’ ondertekend met als doel digitaal bewustzijn te stimuleren. We vinden het belangrijk dat naast het toegang hebben tot de digitale wereld en het hebben van vaardigheden ermee te werken ook bewust te zijn van de kansen en risico’s die digitalisering met zich meebrengt. Dit digitale bewustzijn is de focus van dit convenant en richt zich in eerste instantie tot kinderen, opgroeiende jongeren en volwassen van de leeftijd van 0 t/m 32.

Start leernetwerk ‘digitalisering in het onderwijs’
Een van de initiatieven die ZAAM op dit gebied is de start van een leernetwerk ‘Digitalisering in het onderwijs’.

Interactieve avond in Pakhuis de Zwijger
Vrijdag 29 september kregen jongeren in Pakhuis de Zwijger het podium en gingen in gesprek met andere jongeren, experts en vertegenwoordigers van initiatieven uit de stad op het gebied van digitaal bewustzijn. Tijdens twee panelgesprekken werd er meer ingezoomd op de thema’s identiteitsontwikkeling, weerbaarheid en inclusie vanuit verschillende invalshoeken en professies. Jeanneke van Meulebrouck, bestuurslid ZAAM, nam deel aan het panel.