APL.2023-032

‘In de vakken Tekenen en Handvaardigheid kan ik veel van mijn ideeën kwijt’

Matthijs, leerjaar 1, De Apollo

Ik heb altijd veel ideeën: ‘wat is dit, dat kan mooi zijn, maar misschien is dat ook mooi!’ Mijn ideeën kan ik het beste kwijt in tekenen en handvaardigheid. Het is leuk om naar school te gaan door de manier van lesgeven, bijvoorbeeld omdat docenten interessante vragen stellen waardoor je over dingen nadenkt. Maar ook door de leuke kinderen in de klas. Ik weet nog niet wat ik later wil gaan doen omdat ik eerst iets probeer en dan zie ik wel waar ik uitkom.