Blaise Pascal College

Blaise Pascal College

Bij het Blaise Pascal College kent iedereen elkaar. Het team bestaat uit betrokken docenten die niemand over het hoofd zien. Hierdoor voel je je als leerling snel thuis. Op het Blaise Pascal College mag en kan je jezelf zijn: gelijkwaardigheid is voor ons het allerbelangrijkst.

Het Blaise Pascal College organiseert veel activiteiten: een introductieweek, studiedagen om te leren plannen, schoolconcerten, toneel, sportdagen, excursies en reisjes naar het buitenland. Het Blaise Pascal College is een Global Citizen School; wij leiden leerlingen op tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op onze interculturele maatschappij. Als onderdeel hiervan ga je in projecten samenwerken met leerlingen uit het buitenland.

Het onderwijs
Het Blaise Pascal College is een kleine school voor havo en vwo. Talentontwikkeling, doen wat je leuk vindt en leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen is wat de school bijzonder maakt. Een deel van het lesprogramma kies je op basis van je eigen interesses. Leerlingen kunnen zich specialiseren in science, ICT of in business. Daarnaast is het mogelijk examen te doen in bewegingsonderwijs en in verschillende kunstvakken. Ook zijn er extra modules zoals muziek, schilderen, beeldhouwen of American Sports én kan je bij ons internationaal erkende taaldiploma’s halen, zoals Cambridge Engels, DELF Frans en Goethe Duits. Vwo-leerlingen met interesse in tweetalig onderwijs kunnen ook op het Blaise Pascal College terecht.