College de Meer - Zaam HR 86 Bo Fotografie ©2015

College De Meer

College De Meer helpt leerlingen hun kwaliteiten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. De kleinschaligheid van de school helpt hierbij. Klassen bestaan uit gemiddeld 19 leerlingen. Hierdoor kennen docenten en leerlingen elkaar goed en voelen leerlingen zich veilig op de school.

De school heeft een goed onderwijsprogramma en besteedt daarnaast extra aandacht aan loopbaanleren om je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Bijvoorbeeld met stages vanaf het eerste leerjaar, afwisselende buitenschoolse activiteiten en dans en sport.

Het onderwijs
College De Meer is een school voor vmbo met veel aandacht voor de individuele leerling. Op twee locaties bieden wij onderwijs op verschillende vmbo-niveaus. De school werkt samen met Havo De Hof. Leerlingen met een VMBO-t/ HAVO advies krijgen zo de mogelijkheid om te onderzoeken welk niveau het beste bij hen past. Doordat wij onderwijs bieden op de niveaus BB, KB, TL én kansrijke havo, is er voor onze leerlingen maximale ruimte om het beste uit zichzelf te halen. In de eerste twee leerjaren zitten de leerlingen van basis- en kader in gemengde klassen om te onderzoeken wat het juiste niveau is.