GVC.2023-063

Gerrit van der Veen College

Het Gerrit van der Veen College bereidt leerlingen voor op het vinden van hun plaats in een steeds veranderende samenleving. Op onze school wordt de leerling uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen, waarbij veel oog is voor eigen vraag- en leerbehoeften.

Onderling contact tussen personeel, leerlingen en ouders is voor het Gerrit van der Veen College heel belangrijk. Voor alle leerlingen is er plek, ook voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Wij werken zoveel mogelijk op maat.

Het onderwijs
Het Gerrit van der Veen College is dé havo/vwo-school voor creatief talent in Amsterdam en omstreken. De fijne sfeer en de intellectuele uitdaging in combinatie met kunstonderwijs is typisch Gerrit. Als erkende cultuurprofielschool geloven wij dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren.

Ervaringen

‘Op het Gerrit van der Veen College kan je jezelf zijn’

Bilan, docent Biologie en schoolleider bovenbouw, Gerrit van der Veen College

Ervaring lezen east