IMG_9653

Hogelant

Hogelant is een veilige school met kleine klassen. Het is een school waar iedereen elkaar kent, met docenten die je serieus nemen en goed weten wat je in je hebt. Terecht kan gezegd worden dat leerlingen bij Hogelant zichzelf kunnen zijn. Want wij geloven in jou.

Je leert bij ons op school zélf te onderzoeken wat jij interessant vindt, met oplossingen te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je wordt uitgedaagd om door te zetten en het beste uit jezelf te halen. De lat ligt best hoog, maar je krijgt hierbij alle begeleiding die je nodig hebt. Niet alleen van je mentor en docenten, maar ook van andere leerlingen: op Hogelant helpen we elkaar.

Het onderwijs
Het Hogelant is een vmbo-school op basisniveau. Kunnen leerprestaties beter worden en kan je meer? Ben je niet zo gemotiveerd om te leren, misschien door gebeurtenissen in je leven? Of beland je steeds in lastige situaties? Hogelant steunt jou waar dat nodig is. Het is aan ons de taak om jou (opnieuw) aan te moedigen door samen op zoek te gaan naar kansen en ervoor te zorgen een plek te vinden in de maatschappij. Op onze kleine school, met het positieve contact met de leraren en de vaste regels en afspraken, kom jij beter tot leren.