PN.2023-013

Pieter Nieuwland College

Het Pieter Nieuwland College is een overzichtelijke, gezellige school in Amsterdam-Oost. De leerlingen komen uit alle delen van Amsterdam en ook daarbuiten. De populatie is daarom een goede weerspiegeling van de samenleving. De school biedt een goed en veilig klimaat om de schooltijd van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Eén van de sterke punten van het PNC is de leeromgeving waar veel rekening met elkaar wordt gehouden en er alles aan wordt gedaan dat alle leerlingen zich goed voelen. De betrokken medewerkers van het PNC zorgen daarvoor.

Het Onderwijs
Heb je als advies gekregen dat je havo/vwo of vwo aankunt? Dan is het Pieter Nieuwland misschien wel iets voor jou. Het Pieter Nieuwland College biedt gestructureerd en afwisselend onderwijs. Dat zit hem bijvoorbeeld in de verschillende leermiddelen en -methodes, een aantal bijzondere vakken zoals Film & Media en Fast Lane English en veel mooie projecten zoals het filmfestival en diverse buitenlandreizen. De school werkt met Blended Learning. Dit betekent dat met boeken en iPad wordt gewerkt omdat op deze manier je het beste kan leren én goed kan samenwerken met anderen. In de tweejarige brugklas krijgen leerlingen met havo- of havo/vwo-advies langer de tijd om op het juiste niveau terecht te komen. Als na het eerste jaar al duidelijk is dat je vwo aankunt, is het mogelijk om door te stromen naar vwo-niveau. Het Pieter Nieuwland College biedt voor leerlingen met vwo-advies de mogelijkheid eigen onderzoek te doen in de vwo-plus profielklas. Verder bieden we allerlei extra mogelijkheden binnen en buiten de les!

Ervaringen