XP.2023-001

Xplore – Agora Amsterdam

Het onderwijs van Xplore is gericht op zoveel mogelijk leren over jezelf en de wereld om je heen.

De wereld is bij Xplore opgedeeld in vijf Agora-werelden: een wetenschappelijke, kunstzinnige, maatschappelijke, spirituele en sociale of ethische wereld. Zie ze als verschillende brillen om naar de wereld te kijken. De onderwerpen die je interessant vindt om te onderzoeken bekijk je door steeds een andere bril. En het allerbelangrijkste: leerlingen worden begeleid door de beste coaches en experts. Persoonlijk contact met je coach is bij Xplore de basis van je persoonlijke ontwikkeling.

Het onderwijs
Xplore biedt vmbo-t, havo en vwo. Xplore is een school waar volgens het Agora-concept wordt gewerkt. Leerlingen werken en leren in gemixte groepen qua leeftijd, basisschooladvies en culturele achtergrond. In plaats van schoolvakken met huiswerk, toetsen en methodes, maken leerlingen hun persoonlijke leerroute door het uitvoeren van zelfbedachte ‘challenges’.De docenten hebben een begeleidende rol en heten coaches. Zij begeleiden de leerlingen bij hun challenges.Leerlingen doen een challenge vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, interesses en het stellen van vragen. Aan het einde van de challenge presenteren zij het resultaat aan de community en reflecteren zij met hun coach op het leerproces. ​

Ervaringen