GVC.2023-056

Koers 2022 – 2026

‘Vanuit de kracht van het geheel’ is de Koers van ZAAM voor 2022 – 2026. Het Koersplan geeft richting aan de 23 scholen die deel uitmaken van Stichting ZAAM. ZAAM diensten ondersteunt de scholen bij het realiseren van de ambities die in het Koersplan terug te vinden zijn.

Tijdens verschillende bijeenkomsten waar het College van Bestuur, directeuren, ondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen aan hebben deelgenomen, vond voor bepaling van de koers uitwisseling plaats van ideeën, visies, ervaringen en kennis.