APL.2023-008

De Apollo

De Apollo is een middelbare school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zelfvertrouwen is een belangrijke basis voor hoe leerlingen zich verder ontwikkelen. Bij De Apollo begeleiden wij je om dit zelfvertrouwen in je te versterken.

Met een positieve benadering benadrukt De Apollo de sterke kanten van onze leerlingen en leren hen ook om te gaan met hun belemmeringen. Op deze manier draagt de school bij aan hun ontwikkeling tot zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen. Een goede samenwerking met de ouders en verzorgers van onze leerlingen is hierbij onmisbaar.

Het onderwijs
Op De Apollo kun je vmbo-t en havo-onderwijs volgen. De Apollo is een zogenaamde tussenvoorziening. Dit betekent dat het een reguliere school is maar gespecialiseerder personeel, kleinere klassen en meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij bieden onze leerlingen meer persoonlijke begeleiding.
Leerlingen hebben aantoonbaar extra ondersteuning nodig om te worden toegelaten tot de school. Leerlingen op De Apollo hebben alle profielkeuzes in de bovenbouw en doen eindexamen in het vierde leerjaar vmbo-t of het vijfde leerjaar havo.

Maak kennis met de Apollo door naar onze informatieavonden of open dag te komen. De data staan aan het begin van het schooljaar op de website vermeld.

Ervaringen